Equip Humà

L'equip de l'escola està format, inicialment, per:

· Quatre mestres especialistes en Educació Infantil, entre les quals s'inclou la directora.
· Set tècniques superiors especialistes en Educació Infantil.
· Una persona responsable de la cuina.
· Dues persones responsables de la neteja.
· Personal del servei d'administració.