Espais comuns - L'Atelier

L’Atelier ofereix la possibilitat als infants que descobreixin i desenvolupin per mitjà dels diversos llenguatges, manifestant la seva capacitat creativa i comunicativa.

Les propostes són per grups reduïts, on l’adult posa a l’abast de l’infant,  materials de l’entorn i inespecífics perquè experimentin i desenvolupin en llibertat, alhora que els acompanya en les seves descobertes i creacions donant sentit i significat a partir de l’observació.

L’estança està dividida en dos espais, un dedicat a l’ART i l’altre a l’EXPERIMENTACIÓ.