Estança de la Imaginació

Estança on els infants podran apropar-se als llibres, titelles i disfresses, tot desenvolupant la seva expressió verbal i gestual, sempre utilitzant el joc. 

Mitjançant l’observació de l’activitat espontània dels infants, ens aporta els elements necessaris per discernir quina proposta lúdica pot ser més beneficiosa d’acord amb els seus interessos i ritmes evolutius