Estança de Llum i Foscor

Estança on els recursos de llum i foscor estan a l’abast dels infants per tal que les propostes lúdiques que oferim, tinguin un alt nivell educatiu,  tant pel que fa a les qualitats sensorials dels materials, com per afavorir les possibilitats de crear noves relacions lògiques, per plantejar nous reptes, aprendre a descobrir i tenir iniciativa.