Horaris

L’horari del centre és de dilluns a divendres de 7:30 fins a les 18 h. L’horari d’escolarització bàsica en el centre per als infants és de 9h a 12h i de 15h a 17h de la tarda. L’estona de dinar i descans és des de les 12h fins a les 15h. Les franges horàries anteriors i posteriors a l’horari bàsic, corresponen al servei d’acollida al matí i al servei de permanència a la tarda. Aquest servei s’ofereix a les famílies que per motius diversos ho necessitin, sempre i quan hi hagi un mínim de 10 infants que ho sol·licitin i fins a un màxim de 30 infants. Cap nena o nen podrà romandre a l’escola durant tot l’horari d’obertura del mateix, és per això que si es sol·licita el servei d’acollida en torn de matí, no es podrà fer en torn de tarda i a l’inrevés. Les entrades i les sortides les realitzem en franges horàries força amplies per poder adaptar-nos als infants i a les seves famílies i així acollir-los d'una manera més individualitzada, oferint-los una benvinguda i acomiadament adequat.