Qui som?

L’Escola Bressol Municipal Montflorit va obrir les seves portes el curs 2003/04, iniciant un camí ple d’il·lusions i projectes que, any darrera any, s’han anat consolidant, innovant i actualitzant.

Per la nostra ubicació, un dels trets d’identitat de la nostra escola, és el jardí. Carme Cols, mestra especialista en Educació Infantil i en la transformació de l’espai exterior, va ser l’encarregada de dissenyar-ho, per tal que l’escola tingués un jardí ple d’estímuls, de recursos i d’espais per tal d’afavorir el desenvolupament motriu, sensorial i emotiu dels infants. Oferim un entorn natural i ric en experiències. Els infants, gaudeixen del moviment lliure segons els seus interessos i necessitats, ja que proporciona una gran diversitat d’espais en plena naturalesa, racons on es viuen situacions de complicitat, jocs de descoberta i ganes de compartir, amb la respectuosa presència de l’adult, observant i acompanyant a un infant capaç amb iniciativa i segur de si mateix.

Vam obtenir el distintiu d’Escola Verda l’any 2012, amb accions a la mida de l’edat dels infants que els  apropen  i acompanyen, amb la fi d’afrontar des de l’educació, els nous reptes i els valors per la sostenibilitat.

Ens definim com a escola oberta i acollidora, on les famílies tenen un paper fonamental. Això, implica potenciar la corresponsabilitat de totes dues parts en l’educació dels infants, participant activament en la vida diària. La vida quotidiana a l’escola és l'eix fonamental, on tots els moments que viu l’infant  són font d’aprenentatge, vivències úniques i personals. Els acompanyem proporcionant-los seguretat, afinant la mirada en cada un d’ells i elles, respectant els seus ritmes individuals i mirant-los com a persones competents.. 

La visió educativa es fonamenta en el desenvolupament actiu de totes les capacitats dels infants, mitjançant una educació global, pluralista i inclusiva, partint de l’entorn social i cultural immediat, on cada infant és protagonista dels seus aprenentatges. 

Els projectes d’escola, també formen part de les rutines de la vida quotidiana, com a eix principal del nostre dia a dia.

Podem destacar:

 • Projecte menjador.
 • Diari personalitzat. 

  Un dels trets característics de l’EBM Montflorit és el diari. Aquest és una eina de comunicació entre les famílies i l’escola, la qual ajuda a fer un seguiment de l’infant, tant evolutiu com emocional.

  Per l’infant el diari és un recull pedagògic acurat del seu procés d’ensenyament- aprenentatge, durant la seva estada a l’escola bressol. Per la família és una eina de comunicació, al mateix temps que una finestra oberta a les experiències i vivències dels seus infants a l’escola.

  Per les mestres és una documentació, on tothom és mirat per l’adult que potència i dóna valor a cada esdeveniment, a cada aprenentatge, fita, assaig o conquesta.

  Diàriament i de forma rotatòria, les dues tutores de l’estança, recullen per escrit un moment viscut per l’infant durant el dia i els seus aprenentatges. El diari és una eina que ajuda a les educadores a saber més d’aquell infant i el seu dia a dia fora de l’escola bressol. Això permet que les mestres puguin establir una conversa amb l’infant sobre allò que la seva família ha deixat plasmat en el seu diari: han anat al parc, al teatre, ha visitat als avis...  D’aquesta manera ajudem a l’infant a que es senti protagonista, atès, important i els ajudi a establir vincles afectius i segurs per la seva autoestima i autonomia.

 • Escola Verda.
 • Projecte fruita (esmorzar saludable).
 • Projecte jardí: espai de relació-aprenentatge.
 • Laboratori de l’aigua.

A l'escola duem a terme el projecte menjador, disposem de cuina pròpia i fomentem els bons hàbits alimentaris, afavorint un moment social entre els seus iguals. Fem dels àpats un moment tranquil i agradable. Els menús específics estan dissenyats per la dietista i nutricionista consensuat amb l’escola i la família.

L’Escola acull infants des dels 4 mesos fins els 3 anys d’edat. Té una capacitat per a 74 infants, d’acord amb l’espai disponible a l’edifici i amb la normativa vigent.

L’equip humà de l’escola, està format per 15 persones: personal docent, directora, administrativa, dues netejadores i cuinera. Tothom vetlla per garantir la seguretat, tranquil·litat i benestar emocional dels infants, procurant sempre acompanyar-los en aquesta primera experiència compartida.

 

CARTA DE COMPROMÍS 

Compartir amb les famílies els principis i continguts del projecte educatiu del centre és fonamental en l’educació dels nostres infants. En aquest marc està plenament justificat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre tots els agents educatius. L’objectiu bàsic de la carta de compromís educatiu és potenciar la complicitat educativa per dur a terme una acció coherent i coordinada entre el centre i la família en el desenvolupament personal, educatiu i social de cada infant garantint un entorn de convivència en el marc del projecte educatiu.

L’escola te elaborada la Carta de Compromís Educatiu, aprovada pel Consell Escolar

del Centre en l’acta 36/2011 del dia 26 d’octubre de 2011,que ens defineixen i caracteritzen.

 

Les persones sotasignades Mª Pilar Iznájar Ramos, directora del centre educatiu      

Escola Bressol Municipal MONTFLORIT i   Nom i Cognoms tutor/a   

com (pare, mare, tutor/a) de l’alumne/a  Nom i Cognoms de l’infant.                                     

reunits a la localitat de CERDANYOLA DEL VALLÈS , amb data Data sent conscients ambdues parts que l’educació d’infants implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu la qual comporta llegir i acceptar els següents punts que es determinen i establir un vincle de corresponsabilitat en l’educació dels nens i de les nenes.

 

Per part del Centre:

 

 1. Fer respectar els drets reconeguts pels infants a la Convenció dels Drets dels Infants i vetllar pel seu compliment en l’àmbit escolar.

 2. Reconèixer a cada infant com a únic i respectar la seva història personal.

 3. Facilitar el desenvolupament integral de l’Infant.

 4. Facilitar eines per a la formació d’una imatge positiva.

 5. Oferir eines a l’infant que possibilitin una correcta educació emocional.  

 6. Vetllar per la cura i el benestar de l’Infant. 

 7. Informar la família de la línia pedagògica de l’escola i de les normes d’organització i funcionament. 

 8. Facilitar a la família tots els mitjans i canals disponibles i necessaris per poder mantenir-se informats del desenvolupament diari de l’Infant.

 9. Atendre la família sempre que sigui necessari per qualsevol dubte o suggeriment.

 10. Informar a les famílies de les activitats que desenvolupen els infants a l’escola.  

 11. Utilitzar diferents tècniques i recursos didàctics per facilitar el procés d’aprenentatges significatius i funcionals, tot donant possibilitats d’experimentar, d’observar i de manipular per si mateix. 

 12. Observar les necessitats i interessos de cada infant i tenir-los presents en el moment de programar activitats.

 13. Desenvolupar pràctiques inclusives que facilitin l’atenció individualitzada de l’infant.

 14. Facilitar als infants hàbits de cura i manteniment de l’entorn més proper i respecte pel medi ambient i treballar per fomentar una educació per a la sostenibilitat.

 15. Fomentar hàbits d’alimentació, d’higiene i de vida saludable.

 16. Oferir espais de trobada i de relació per a les famílies. 

 17. Programar activitats que fomentin la relació entre famílies i fills/es. 

 18. Oferir espais per establir vincles entre la comunitat educativa.

 19. Facilitar a les famílies la participació en la vida de l’escola i en el govern d’aquesta a través dels canals establerts. 

 20. Celebrar les festes tradicionals catalanes per potenciar l’arrelament dels infants i les famílies a l’entorn proper.

 21. Revisar i/o ampliar aquests compromisos, i si escau el contingut, quan es consideri necessari. 

 

Per part de la família:

 

 1. Fer respectar els drets reconeguts pels infants a la Convenció dels Drets dels Infants i vetllar pel seu compliment en l’àmbit escolar.

 2. Conèixer els trets bàsics d’identitat del centre. 

 3. Respectar el caràcter propi del centre i les seves normes de funcionament i donar valor a la tasca que es realitza a l’escola.

 4. Revisar diàriament els diferents mitjans de comunicació que utilitza l’escola. 

 5. Comunicar al centre possibles situacions com: absències, malalties,...

 6. Assistir a les diferents reunions i entrevistes. 

 7. Col·laborar i participar en les activitats col·lectives que proposa l’escola.

 8. Respectar  l’entorn natural de l’escola.

 9. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants pel procés d’aprenentatge i desenvolupament del infant.

 10. Utilitzar els diferents canals de comunicació i participar en la vida de l’escola. 

 11. Col·laborar amb l’AMPA per facilitar la comunicació entre escola i família

 12. Revisar i/o ampliar aquests compromisos, i si escau el contingut, quan es consideri necessari.